زالوها به طور تصادفی اعمال نمی شوند، برای هر بیماری نقاط که باید اعمال شود و تعداد زالوها متفاوت است. حتی بزرگی و کوچکی زالو نیز یک عامل تعیین کننده می باشد.

برای موثر بودن درمان؛

در برخی از بیماری ها در نقاط درمانی خاص اعمال می شود.

معمولا نقاط طب سوزنی ترجیح داده می شوند.

علاوه بر این باید به نواحی که گذاشتن زالو بر آن ها خطرآفرین است نیز توجه شود.

لطفا برای اطلاعات دقیق از طریق خط واتس اپ ما یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

    فرم درخواست اطلاعات