دکتر Mehmet Sarı – گواهی های

بر اساس آیین نامه فعالیت های طب مکمل و سنتی وزارت بهداشت
27 اکتبر 2014
ماده 9: عملیات توسط واحدها و مراکز درمانی مجاز از طرف وزارتخانه و پزشکانی که دارای گواهینامه طبابت در رشته مربوطه باشند قابل انجام است.

دکتر Seval Sarı – گواهی های

لطفا برای اطلاعات دقیق از طریق خط واتس اپ ما یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

    فرم درخواست اطلاعات