عوارض جانبی برای زالو درمانی هنوز شناسایی نشده است. اگر تحت درمان با زالو بهداشتی و یکبار مصرف هستید، در پایان با هیچ وضعیت ناراحت کننده مواجه نخواهید شد.

ممکن است به طول یک روز خونریزی خفیفی در محل اعمال درمان دیده شود. با فشار مناسب، بانداژ، استراحت و کمپرس سرد تسکین می یابد.

ممکن است قرمزی خفیف و کبودی خفیف در اطراف ناحیه استفاده وجود داشته باشد. این وضعیت هم تا چند روز می گذرد.

گاهی اوقات، بزرگ شدن در غدد نزدیک ناحیه (لنفادنوپاتی) دیده شود و این موقتی می باشد.

ممکن است خارش خفیفی در اطراف ناحیه اعمال شده وجود داشته باشد. با کمپرس سرد می گذرد.

دیده شدن این اثرات در روند طبیعی درمان انتظار می رود.

لطفا برای اطلاعات دقیق از طریق خط واتس اپ ما یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

    فرم درخواست اطلاعات