در صورت ارائه زالو درمانی توسط پزشکان در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، می توانید بدون نگرانی از این روش درمانی بهره مند شوید.

بر اساس آیین نامه فعالیت های طب مکمل و سنتی وزارت بهداشت
27 اکتبر 2014
ماده 9: عملیات توسط واحدها و مراکز درمانی مجاز از طرف وزارتخانه و پزشکانی که دارای گواهینامه طبابت در رشته مربوطه باشند قابل انجام است.

لطفا برای اطلاعات دقیق از طریق خط واتس اپ ما یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

    فرم درخواست اطلاعات