حتما باید با زالوهای استریل و یکبار مصرف درمان شوید. اگر زالو برای یک بار استفاده شود نتایج موثری خواهد داشت. زالوییی که کار خود را به پایان رسانده است، در شرایط مناسب از بین برده می شود.

برای محافظت در برابر بیماری هایی که از طریق خون انتقال پیدا می کنند مانند هپاتیت، ایدز و غیره، زالو فقط برای یک نفر استفاده می شود.

از آنجایی که تا 6 ماه پس از استفاده نمی تواند مواد زیست فعال (بیواکتیو)تولید کند، تنها یک بار مصرف می شود و سپس توسط شهرداری ها گرفته و به عنوان پسماند پزشکی از بین برده می شوند. انداختن زالوهای استفاده شده در نهرها و رودخانه ها و استفاده مجدد از آنها صحیح نمی باشد.

لطفا برای اطلاعات دقیق از طریق خط واتس اپ ما یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

    فرم درخواست اطلاعات