گاهی اوقات شبیه نیش پشه است.
در حین یا بعد از درمان احساس درد نخواهید کرد.

زالو درمانی یک عمل کاملا سالم است که بدون درد انجام می شود و برای اهداف درمانی یا پیشگیری صورت می گیرد.

لطفا برای اطلاعات دقیق از طریق خط واتس اپ ما یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

    فرم درخواست اطلاعات