زالو درمانی با توجه به شرایط بیمار و ناحیه مورد نظر تغییر می یابد. قبل از هر چیز، مناسب است در این موارد با پزشک خود مشورت کنید و دوره درمان را بر اساس آن تعیین کنید.

جلسه درمانی بین 30 تا 90 دقیقه می باشد.

ماده ترشح شده توسط زالو در دقایق اول و ماده ترشح شده در دقایق پایانی متفاوت است. به همین دلیل است که در درمان با زالو صبر می شود تا خودش جدا شود.

فواصل جلسات بین ۲ تا ۷ روز می باشد.

مدت زمان درمان هم با توجه به بیماری و مرحله بیماری بین 3 تا 12 جلسه تغییر پیدا می کند.

لطفا برای اطلاعات دقیق از طریق خط واتس اپ ما یا فرم تماس زیر با ما تماس بگیرید.

    فرم درخواست اطلاعات